სულ: 410 სახლი

გასაყიდი ფასი

საერთო ფართი

კვ.მეტრის ფასი

აპარტამენტის ტიპი

სართული

სანაპირო ზოლი

სხვა

აპარტამენტის ტიპი სახლი სართული აპარტამენტი ბაღის მ2 ბაღის ფასი აპარტამენტის ფართი აპარტამენტის მ2-ის ფასი ფასი (აპარტამენტი + ბაღი)
SOLD
სამოთახიანი 4 1 8 75 $5850 95.2 კვ.მ. $1811 $178067
ოროთახიანი 4 1 3 67 $5450 67.1 კვ.მ. $1564 $110424
ოროთახიანი 4 1 2 59 $5050 67.5 კვ.მ. $1557 $110159
ოროთახიანი 4 1 7 59 $5050 82.4 კვ.მ. $1856 $157944
SOLD
ოროთახიანი 9 1 5 35 $3850 54.7 კვ.მ. $1564 $80868
ოროთახიანი 9 1 20 35 $3850 54.7 კვ.მ. $1564 $89425
ოროთახიანი 8 1 2 32 $3700 52.6 კვ.მ. $1725 $94410
ოროთახიანი 5 1 2 32 $3700 52.6 კვ.მ. $1756 $96069
ოროთახიანი 8 1 5 32 $3700 52.9 კვ.მ. $1771 $97366
SOLD
ოროთახიანი 5 1 5 32 $3700 52.9 კვ.მ. $1801 $96000
სტუდიო 2 1 1 10 $1500 38.6 კვ.მ. $2059 $80979
ოროთახიანი 6 1 4 31.5 $3675 53.4 კვ.მ. $1600 $89095
ოროთახიანი 7 1 2 31.5 $3675 53.4 კვ.მ. $1600 $89095
SOLD
ოროთახიანი 6 1 1 31.5 $3675 53.7 კვ.მ. $1600 $87000
SOLD
ოროთახიანი 7 1 5 31.5 $3675 53.7 კვ.მ. $1606 $89917
სტუდიო 3 1 1 12 $1800 37 კვ.მ. $2058 $77937
ოროთახიანი 2 1 2 32 $3700 64.7 კვ.მ. $2216 $147091
ოროთახიანი 9 1 3 27 $3300 53.5 კვ.მ. $1716 $95108
SOLD
ოროთახიანი 9 1 4 27 $3300 53.5 კვ.მ. $1716 $85315
ოროთახიანი 9 1 21 27 $3300 53.5 კვ.მ. $1716 $95108
ოროთახიანი 9 1 22 27 $3300 53.5 კვ.მ. $1716 $95108
ოროთახიანი 3 1 2 27 $3300 63.3 კვ.მ. $2231 $144551
SOLD
ოროთახიანი 9 1 2 25 $3100 47.5 კვ.მ. $1704 $84036
SOLD
ოროთახიანი 9 1 23 25 $3100 47.5 კვ.მ. $1549 $73542
სტუდიო 9 1 1 25 $3100 38.6 კვ.მ. $1655 $66977
SOLD
სტუდიო 9 1 24 25 $3100 38.6 კვ.მ. $1655 $66977
ოროთახიანი 4 1 5 25 $3100 61.1 კვ.მ. $1579 $99577
SOLD
ოროთახიანი 8 1 3 21 $2700 52.9 კვ.მ. $1721 $88341
SOLD
ოროთახიანი 5 1 3 21 $2700 52.9 კვ.მ. $1752 $92681
SOLD
ოროთახიანი 8 1 4 21 $2700 52.9 კვ.მ. $1760 $90404
SOLD
ოროთახიანი 5 1 4 21 $2700 52.9 კვ.მ. $1790 $91851
ოროთახიანი 4 1 1 20 $2600 62.4 კვ.მ. $1566 $100297
SOLD
ოროთახიანი 6 1 2 19.5 $2550 53.6 კვ.მ. $1748 $85094
SOLD
ოროთახიანი 6 1 3 19.5 $2550 53.6 კვ.მ. $1748 $96243
ოროთახიანი 7 1 3 19.5 $2550 53.6 კვ.მ. $1748 $96220
SOLD
ოროთახიანი 7 1 4 19.5 $2550 53.6 კვ.მ. $1754 $93670
სტუდიო 4 1 6 19 $2500 45.3 კვ.მ. $1852 $86390
ოროთახიანი 2 1 3 19 $2500 62.2 კვ.მ. $2254 $142716
სტუდიო 4 1 4 18 $2400 45.3 კვ.მ. $1843 $85905
სტუდიო 1 1 1 12 $1800 37.2 კვ.მ. $2056 $78302
ოროთახიანი 1 1 2 18 $2400 59.4 კვ.მ. $2234 $135099
SOLD
ოროთახიანი 2 1 4 18 $2400 60.5 კვ.მ. $2210 $136099
ოროთახიანი 2 1 5 18 $2400 62.2 კვ.მ. $2254 $142616
ოროთახიანი 3 1 3 14 $2000 59.5 კვ.მ. $2268 $136960
ოროთახიანი 3 1 4 15 $2100 57.4 კვ.მ. $2206 $128730
სტუდიო 4 1 9 15 $2100 45.4 კვ.მ. $1852 $86175
ოროთახიანი 3 1 5 16 $2200 59.5 კვ.მ. $2268 $137160
ოროთახიანი 3 1 6 31.5 $3675 63.3 კვ.მ. $2231 $144926
სტუდიო 3 1 7 12 $1800 37 კვ.მ. $2058 $77937
SOLD
ოროთახიანი 1 1 3 12 $1800 58.9 კვ.მ. $2262 $117245
ოროთახიანი 1 1 4 12 $1800 56 კვ.მ. $2226 $126478
ოროთახიანი 2 1 6 30 $3600 64.7 კვ.მ. $2216 $146991
ოროთახიანი 1 1 5 12 $1800 58.9 კვ.მ. $2262 $135025
ოროთახიანი 1 1 6 18 $2400 59.4 კვ.მ. $2234 $135099
სტუდიო 1 1 7 12 $1800 37.2 კვ.მ. $2056 $78302
SOLD
სტუდიო 6 1 5 10 $1500 38.7 კვ.მ. $1866 $63649
სტუდიო 7 1 1 10 $1500 38.7 კვ.მ. $1874 $74012
სტუდიო 5 1 1 10 $1500 39.8 კვ.მ. $1858 $75446
სტუდიო 8 1 1 10 $1500 39.8 კვ.მ. $1865 $75735
სტუდიო 2 1 7 12 $1800 38.6 კვ.მ. $2059 $81279
SOLD
სტუდიო 6 2 10 0 $0 34.3 კვ.მ. $1882 $64000
SOLD
ოროთახიანი 6 2 9 0 $0 44.1 კვ.მ. $1802 $79468
SOLD
ოროთახიანი 6 3 14 0 $0 44.1 კვ.მ. $1805 $79582
SOLD
ოროთახიანი 7 2 7 0 $0 44.1 კვ.მ. $1805 $79582
SOLD
ოროთახიანი 7 3 12 0 $0 44.1 კვ.მ. $1805 $79600
SOLD
ოროთახიანი 6 2 6 0 $0 44.4 კვ.მ. $1805 $72839
SOLD
სტუდიო 6 3 15 0 $0 34.3 კვ.მ. $1882 $56929
SOLD
სტუდიო 7 2 6 0 $0 34.3 კვ.მ. $1882 $64559
SOLD
ოროთახიანი 9 2 7 0 $0 44.3 კვ.მ. $1819 $73261
SOLD
ოროთახიანი 9 3 12 0 $0 44.3 კვ.მ. $1819 $58010
SOLD
ოროთახიანი 9 2 28 0 $0 44.3 კვ.მ. $1654 $73000
SOLD
ოროთახიანი 9 3 33 0 $0 44.4 კვ.მ. $1650 $70374
SOLD
ოროთახიანი 7 2 10 0 $0 44.4 კვ.მ. $1840 $74281
SOLD
სტუდიო 7 3 11 0 $0 34.3 კვ.მ. $1882 $64533
SOLD
სტუდიო 9 3 34 0 $0 34.6 კვ.მ. $1722 $56604
SOLD
ოროთახიანი 6 3 11 0 $0 44.4 კვ.მ. $1842 $81785
SOLD
ოროთახიანი 7 3 15 0 $0 44.4 კვ.მ. $1842 $74357
SOLD
ოროთახიანი 5 3 12 0 $0 45.7 კვ.მ. $1808 $78000
ოროთახიანი 8 2 7 0 $0 45.7 კვ.მ. $1831 $83688
SOLD
ოროთახიანი 8 3 12 0 $0 45.7 კვ.მ. $1831 $83677
SOLD
სტუდიო 9 2 6 0 $0 34.7 კვ.მ. $1718 $59000
SOLD
სტუდიო 1 2 8 0 $0 35.4 კვ.მ. $2153 $52475
SOLD
ოროთახიანი 4 4 28 0 $0 46.4 კვ.მ. $1806 $83798
SOLD
ოროთახიანი 4 4 35 0 $0 46.4 კვ.მ. $1806 $83788
ოროთახიანი 1 2 9 0 $0 46.9 კვ.მ. $2302 $107985
SOLD
სტუდიო 9 3 11 0 $0 34.7 კვ.მ. $1718 $59615
SOLD
ოროთახიანი 6 3 12 0 $0 46.5 კვ.მ. $1808 $84072
SOLD
ოროთახიანი 6 3 13 0 $0 46.5 კვ.მ. $1808 $76446
SOLD
ოროთახიანი 7 3 13 0 $0 46.5 კვ.მ. $1808 $76446
SOLD
ოროთახიანი 7 3 14 0 $0 46.5 კვ.მ. $1808 $76438
SOLD
ოროთახიანი 5 2 7 0 $0 45.7 კვ.მ. $1847 $84000
SOLD
სტუდიო 9 2 29 0 $0 34.7 კვ.მ. $1718 $53612
SOLD
სტუდიო 5 2 6 0 $0 35.3 კვ.მ. $1877 $66258
SOLD
ოროთახიანი 9 3 14 0 $0 46.6 კვ.მ. $1823 $66935
SOLD
ოროთახიანი 9 3 31 0 $0 46.6 კვ.მ. $1823 $77219
SOLD
ოროთახიანი 9 3 32 0 $0 46.6 კვ.მ. $1823 $77219
SOLD
სტუდიო 5 3 11 0 $0 35.3 კვ.მ. $1877 $54644
სტუდიო 8 2 6 0 $0 35.3 კვ.მ. $1938 $68410
SOLD
ოროთახიანი 9 3 13 0 $0 46.7 კვ.მ. $1819 $67264
SOLD
ოროთახიანი 6 2 7 0 $0 49 კვ.მ. $1742 $77576
SOLD
ოროთახიანი 6 2 8 0 $0 49 კვ.მ. $1742 $85358
SOLD
ოროთახიანი 7 2 8 0 $0 49 კვ.მ. $1742 $77567
SOLD
ოროთახიანი 7 2 9 0 $0 49 კვ.მ. $1742 $77237
სტუდიო 8 3 11 0 $0 35.3 კვ.მ. $1938 $68410
SOLD
სტუდიო 2 2 8 0 $0 37.7 კვ.მ. $2153 $64106
SOLD
ოროთახიანი 9 4 18 0 $0 48.4 კვ.მ. $1775 $85500
SOLD
ოროთახიანი 9 4 36 0 $0 48.4 კვ.მ. $1775 $85910
SOLD
ოროთახიანი 2 2 9 0 $0 54.7 კვ.მ. $2297 $99116
სტუდიო 3 2 8 0 $0 35.2 კვ.მ. $2154 $75825
SOLD
ოროთახიანი 9 2 26 0 $0 49.1 კვ.მ. $1762 $86520
SOLD
ოროთახიანი 9 2 8 0 $0 49 კვ.მ. $1766 $78645
SOLD
ოროთახიანი 9 2 9 0 $0 49 კვ.მ. $1766 $78657
ოროთახიანი 9 2 27 0 $0 49 კვ.მ. $1766 $86522
SOLD
ოროთახიანი 6 4 17 0 $0 48.8 კვ.მ. $1788 $87254
ოროთახიანი 3 2 9 0 $0 50.3 კვ.მ. $2311 $116260
SOLD
ოროთახიანი 3 2 10 0 $0 54.5 კვ.მ. $2306 $123600
SOLD
ოროთახიანი 7 4 18 0 $0 48.8 კვ.მ. $1788 $87235
SOLD
ოროთახიანი 9 2 10 0 $0 50.4 კვ.მ. $1773 $76205
SOLD
ოროთახიანი 9 3 15 0 $0 50.4 კვ.მ. $1773 $76205
SOLD
ოროთახიანი 9 2 25 0 $0 50.4 კვ.მ. $1773 $76205
SOLD
ოროთახიანი 9 3 30 0 $0 50.4 კვ.მ. $1773 $76205
SOLD
ოროთახიანი 3 2 11 0 $0 54 კვ.მ. $2305 $124470
SOLD
ოროთახიანი 1 2 10 0 $0 53.6 კვ.მ. $2302 $84976
SOLD
ოროთახიანი 5 2 8 0 $0 50.2 კვ.მ. $1786 $84000
SOLD
ოროთახიანი 5 3 13 0 $0 50.2 კვ.მ. $1786 $81524
SOLD
ოროთახიანი 1 2 11 0 $0 53 კვ.მ. $2319 $106873
SOLD
ოროთახიანი 3 2 12 0 $0 54.5 კვ.მ. $2306 $125677
ოროთახიანი 3 2 13 0 $0 50.3 კვ.მ. $2311 $116260
SOLD
ოროთახიანი 8 2 8 0 $0 50.2 კვ.მ. $1811 $90912
SOLD
ოროთახიანი 8 2 9 0 $0 50.2 კვ.მ. $1811 $90894
ოროთახიანი 1 2 12 0 $0 53.6 კვ.მ. $2302 $123412
SOLD
ოროთახიანი 8 3 13 0 $0 50.2 კვ.მ. $1811 $82631
SOLD
ოროთახიანი 1 2 13 0 $0 46.9 კვ.მ. $2302 $107963
ოროთახიანი 5 2 10 0 $0 46 კვ.მ. $2064 $94949
SOLD
ოროთახიანი 5 3 15 0 $0 46 კვ.მ. $2064 $82018
SOLD
სამოთახიანი 4 2 17 0 $0 83 კვ.მ. $1848 $148782
SOLD
ოროთახიანი 8 2 10 0 $0 46 კვ.მ. $2087 $96009
SOLD
ოროთახიანი 8 3 15 0 $0 46 კვ.მ. $2087 $96009
SOLD
სამოთახიანი 4 3 26 0 $0 83 კვ.მ. $1848 $148000
ოროთახიანი 4 2 10 0 $0 54.7 კვ.მ. $1769 $96786
SOLD
სამოთახიანი 4 4 33 0 $0 84.1 კვ.მ. $1862 $156558
ოროთახიანი 9 4 38 0 $0 59.9 კვ.მ. $1624 $97270
ოროთახიანი 9 4 16 0 $0 59.8 კვ.მ. $1628 $97325
ოროთახიანი 6 4 19 0 $0 59.9 კვ.მ. $1636 $97996
ოროთახიანი 7 4 16 0 $0 60.1 კვ.მ. $1631 $98032
SOLD
ოროთახიანი 4 2 18 0 $0 54.7 კვ.მ. $1808 $95000
SOLD
ოროთახიანი 4 3 19 0 $0 54.7 კვ.მ. $1808 $98898
SOLD
ოროთახიანი 4 3 27 0 $0 54.7 კვ.მ. $1808 $98898
ოროთახიანი 5 4 16 0 $0 61.3 კვ.მ. $1631 $99989
SOLD
ოროთახიანი 5 2 9 0 $0 50.2 კვ.მ. $2003 $100000
SOLD
ოროთახიანი 5 3 14 0 $0 50.2 კვ.მ. $2003 $86846
SOLD
ოროთახიანი 5 4 18 0 $0 50.2 კვ.მ. $2008 $75907
ოროთახიანი 4 2 11 0 $0 57.5 კვ.მ. $1756 $100974
ოროთახიანი 8 4 16 0 $0 61.3 კვ.მ. $1653 $101328
SOLD
ოროთახიანი 8 3 14 0 $0 50.2 კვ.მ. $2028 $92537
SOLD
ოროთახიანი 8 4 18 0 $0 50.2 კვ.მ. $2031 $101956
სტუდიო 4 2 13 0 $0 40.2 კვ.მ. $1928 $77517
ოროთახიანი 4 2 14 0 $0 56.2 კვ.მ. $1823 $102439
ოროთახიანი 4 3 23 0 $0 56.2 კვ.მ. $1823 $102439
ოროთახიანი 4 2 12 0 $0 57.1 კვ.მ. $1797 $102626
ოროთახიანი 4 3 21 0 $0 57.1 კვ.მ. $1797 $102626
სტუდიო 4 3 22 0 $0 40.2 კვ.მ. $1928 $77517
ოროთახიანი 4 3 20 0 $0 57.5 კვ.მ. $1795 $103205
SOLD
სტუდიო 1 2 14 0 $0 35.4 კვ.მ. $2153 $76216
SOLD
სტუდიო 1 3 15 0 $0 35.2 კვ.მ. $2164 $52253
SOLD
ოროთახიანი 1 3 16 0 $0 46.9 კვ.მ. $2302 $92018
ოროთახიანი 2 2 10 0 $0 57.7 კვ.მ. $2302 $132852
SOLD
ოროთახიანი 1 3 17 0 $0 50.6 კვ.მ. $2296 $80296
ოროთახიანი 4 4 32 0 $0 59.2 კვ.მ. $1822 $107836
ოროთახიანი 2 2 11 0 $0 58.4 კვ.მ. $2309 $134834
SOLD
ოროთახიანი 1 3 18 0 $0 53 კვ.მ. $2319 $119300
ოროთახიანი 2 2 12 0 $0 57.7 კვ.მ. $2302 $132852
SOLD
ოროთახიანი 1 3 19 0 $0 50.6 კვ.მ. $2296 $97998
სტუდიო 3 2 14 0 $0 35.2 კვ.მ. $2154 $75825
სტუდიო 3 3 15 0 $0 35 კვ.მ. $2154 $75394
ოროთახიანი 3 3 16 0 $0 50.3 კვ.მ. $2311 $116243
ოროთახიანი 2 2 13 0 $0 54.7 კვ.მ. $2297 $125667
SOLD
ოროთახიანი 3 3 17 0 $0 51.9 კვ.მ. $2302 $119000
ოროთახიანი 4 4 29 0 $0 67.6 კვ.მ. $1680 $113545
SOLD
ოროთახიანი 3 3 18 0 $0 54.3 კვ.მ. $2305 $122700
SOLD
ოროთახიანი 3 3 19 0 $0 51.9 კვ.მ. $2302 $98963
SOLD
ოროთახიანი 1 3 20 0 $0 46.9 კვ.მ. $2302 $107964
SOLD
სტუდიო 1 3 21 0 $0 35.2 კვ.მ. $2164 $64258
SOLD
სამოთახიანი 1 4 22 0 $0 118.6 კვ.მ. $1899 $197943
სტუდიო 4 2 15 0 $0 40.2 კვ.მ. $1939 $77955
SOLD
ოროთახიანი 1 4 23 0 $0 55.2 კვ.მ. $2316 $127843
SOLD
ოროთახიანი 3 3 20 0 $0 50.3 კვ.მ. $2311 $116260
სტუდიო 4 3 24 0 $0 40.2 კვ.მ. $1939 $77955
SOLD
სტუდიო 3 3 21 0 $0 35 კვ.მ. $2154 $65560
სტუდიო 2 2 14 0 $0 37.7 კვ.მ. $2153 $81163
სტუდიო 2 3 15 0 $0 37.7 კვ.მ. $2153 $81163
ოროთახიანი 2 3 16 0 $0 54.7 კვ.მ. $2297 $125667
SOLD
ოროთახიანი 2 3 17 0 $0 55.1 კვ.მ. $2304 $126500
SOLD
სამოთახიანი 3 4 22 0 $0 116.3 კვ.მ. $1887 $140025
SOLD
ოროთახიანი 3 4 23 0 $0 55.9 კვ.მ. $2310 $106942
SOLD
ოროთახიანი 2 3 18 0 $0 58.4 კვ.მ. $2309 $134846
სტუდიო 4 4 31 0 $0 41.3 კვ.მ. $1932 $79788
SOLD
ოროთახიანი 2 3 19 0 $0 55.1 კვ.მ. $2304 $126950
SOLD
ოროთახიანი 1 4 24 0 $0 55.2 კვ.მ. $2316 $127843
SOLD
სამოთახიანი 1 4 25 0 $0 118.5 კვ.მ. $1899 $143550
ოროთახიანი 3 4 24 0 $0 55.9 კვ.მ. $2310 $128000
SOLD
სამოთახიანი 3 4 25 0 $0 116.3 კვ.მ. $1888 $140839
ოროთახიანი 4 4 30 0 $0 74.4 კვ.მ. $1681 $125057
ოროთახიანი 2 3 20 0 $0 54.7 კვ.მ. $2297 $125667
სტუდიო 2 3 21 0 $0 37.7 კვ.მ. $2153 $81163
SOLD
სამოთახიანი 2 4 22 0 $0 128.7 კვ.მ. $1892 $201621
SOLD
ოროთახიანი 2 4 23 0 $0 60.5 კვ.მ. $2271 $137395
სტუდიო 5 4 17 0 $0 53.2 კვ.მ. $1720 $91487
SOLD
ოროთახიანი 2 4 24 0 $0 60.5 კვ.მ. $2271 $111199
SOLD
სამოთახიანი 2 4 25 0 $0 128.6 კვ.მ. $1893 $234500
სტუდიო 9 4 17 0 $0 55.5 კვ.მ. $1692 $93894
SOLD
სამოთახიანი 9 4 19 0 $0 82.7 კვ.მ. $1597 $96131
ოროთახიანი 6 4 16 0 $0 80.3 კვ.მ. $1663 $133513
ოროთახიანი 7 4 19 0 $0 80.3 კვ.მ. $1663 $133513
ოროთახიანი 4 2 16 0 $0 70.6 კვ.მ. $1898 $133996
SOLD
ოროთახიანი 4 3 25 0 $0 70.6 კვ.მ. $1898 $133996
სტუდიო 9 4 37 0 $0 55.5 კვ.მ. $1692 $93894
სტუდიო 8 4 17 0 $0 53.2 კვ.მ. $1783 $94842
ოროთახიანი 5 4 19 0 $0 78.6 კვ.მ. $1880 $147749
ოროთახიანი 8 4 19 0 $0 78.6 კვ.მ. $1942 $152611
SOLD
სამოთახიანი 9 4 35 0 $0 82.7 კვ.მ. $1597 $132088
სტუდიო 6 4 18 0 $0 55.5 კვ.მ. $1717 $95308
ოროთახიანი 4 4 34 0 $0 88.3 კვ.მ. $1906 $168339
ოროთახიანი 10 4 406 0 $0 32 კვ.მ. $2206 $70579
სტუდიო 10 4 407 0 $0 32.3 კვ.მ. $2210 $71371
ოროთახიანი 10 4 408 0 $0 55 კვ.მ. $2095 $115227
SOLD
ოროთახიანი 10 4 409 0 $0 52.6 კვ.მ. $2124 $111716
SOLD
სამოთახიანი 10 4 411 0 $0 88.5 კვ.მ. $1870 $165503
სტუდიო 10 4 410 0 $0 32.1 კვ.მ. $2222 $71319
ოროთახიანი 10 4 403 0 $0 53.5 კვ.მ. $1559 $83419
ოროთახიანი 10 4 402 0 $0 56.1 კვ.მ. $1532 $85968
SOLD
ოროთახიანი 10 4 405 0 $0 53.7 კვ.მ. $2088 $112128
სტუდიო 10 4 404 0 $0 32.2 კვ.მ. $1626 $52350
სტუდიო 10 4 401 0 $0 34.7 კვ.მ. $1635 $56726
SOLD
ოროთახიანი 10 4 412 0 $0 52.9 კვ.მ. $2145 $113495
SOLD
სამოთახიანი 10 4 413 0 $0 102.2 კვ.მ. $1684 $172063
სტუდიო 10 5 501 0 $ 34.1 კვ.მ. $1640 $55909
ოროთახიანი 10 5 502 0 $ 55.8 კვ.მ. $1543 $86098
ოროთახიანი 10 5 503 0 $ 55.6 კვ.მ. $1540 $85620
სტუდიო 10 5 504 0 $ 32.4 კვ.მ. $1631 $52830
ოროთახიანი 10 5 505 0 $ 53.2 კვ.მ. $2108 $112171
SOLD
ოროთახიანი 10 5 506 0 $ 32.6 კვ.მ. $2212 $72113
SOLD
სტუდიო 10 5 507 0 $ 32.1 კვ.მ. $2216 $71137
ოროთახიანი 10 5 508 0 $ 54.9 კვ.მ. $2104 $115519
ოროთახიანი 10 5 509 0 $ 55.8 კვ.მ. $2095 $116895
სტუდიო 10 5 510 0 $ 28.8 კვ.მ. $2228 $64174
SOLD
სამოთახიანი 10 5 511 0 $ 103.9 კვ.მ. $1687 $175269
SOLD
ოროთახიანი 10 5 512 0 $ 52.9 კვ.მ. $2152 $113838
SOLD
სამოთახიანი 10 5 513 0 $ 84.5 კვ.მ. $1917 $161958
სტუდიო 10 6 601 0 $ 35 კვ.მ. $1644 $57553
ოროთახიანი 10 6 602 0 $ 55.9 კვ.მ. $1546 $86406
ოროთახიანი 10 6 603 0 $ 55.5 კვ.მ. $1545 $85726
სტუდიო 10 6 604 0 $ 32.4 კვ.მ. $1635 $52986
ოროთახიანი 10 6 605 0 $ 53.7 კვ.მ. $2101 $112818
SOLD
ოროთახიანი 10 6 606 0 $ 32 კვ.მ. $2219 $70993
სტუდიო 10 6 607 0 $ 32.8 კვ.მ. $2223 $72901
SOLD
ოროთახიანი 10 6 608 0 $ 54.4 კვ.მ. $2124 $115566
ოროთახიანი 10 6 609 0 $ 52.6 კვ.მ. $2137 $112397
SOLD
სტუდიო 10 6 610 0 $ 32.1 კვ.მ. $2235 $71735
SOLD
სამოთახიანი 10 6 611 0 $ 92.5 კვ.მ. $1826 $168937
SOLD
ოროთახიანი 10 6 612 0 $ 53.8 კვ.მ. $2136 $114890
SOLD
სამოთახიანი 10 6 613 0 $ 102.9 კვ.მ. $1687 $173549
SOLD
სტუდიო 10 7 701 0 $ 34.1 კვ.მ. $1649 $56237
ოროთახიანი 10 7 702 0 $ 55.8 კვ.მ. $1552 $86625
SOLD
ოროთახიანი 10 7 703 0 $ 54.2 კვ.მ. $1574 $85291
სტუდიო 10 7 704 0 $ 32.2 კვ.მ. $1640 $52813
SOLD
ოროთახიანი 10 7 705 0 $ 53.2 კვ.მ. $2121 $112859
ოროთახიანი 10 7 706 0 $ 33.5 კვ.მ. $2225 $74538
სტუდიო 10 7 707 0 $ 32.8 კვ.მ. $2229 $73114
ოროთახიანი 10 7 708 0 $ 53.9 კვ.მ. $2139 $115306
ოროთახიანი 10 7 709 0 $ 53.8 კვ.მ. $2143 $115310
სტუდიო 10 7 710 0 $ 34 კვ.მ. $2241 $76202
SOLD
სამოთახიანი 10 7 711 0 $ 103.9 კვ.მ. $1697 $176349
SOLD
ოროთახიანი 10 7 712 0 $ 52.8 კვ.მ. $2165 $114307
SOLD
სამოთახიანი 10 7 713 0 $ 88.2 კვ.მ. $1873 $165193
სტუდიო 10 8 801 0 $ 35.6 კვ.მ. $1654 $58881
SOLD
ოროთახიანი 10 8 802 0 $ 55.8 კვ.მ. $1557 $86889
ოროთახიანი 10 8 803 0 $ 55.6 კვ.მ. $1554 $86408
SOLD
სტუდიო 10 8 804 0 $ 32.3 კვ.მ. $1645 $53132
ოროთახიანი 10 8 805 0 $ 53.7 კვ.მ. $2114 $113507
SOLD
ოროთახიანი 10 8 806 0 $ 32 კვ.მ. $2232 $71408
სტუდიო 10 8 807 0 $ 32.3 კვ.მ. $2236 $72208
ოროთახიანი 10 8 808 0 $ 56 კვ.მ. $2094 $117249
ოროთახიანი 10 8 809 0 $ 55.8 კვ.მ. $2114 $117962
სტუდიო 10 8 810 0 $ 32.1 კვ.მ. $2248 $72151
SOLD
სამოთახიანი 10 8 811 0 $ 89.8 კვ.მ. $1875 $168337
SOLD
ოროთახიანი 10 8 812 0 $ 53.7 კვ.მ. $2151 $115518
SOLD
სამოთახიანი 10 8 813 0 $ 102.2 კვ.მ. $1704 $174190
SOLD
სტუდიო 10 9 901 0 $ 34.1 კვ.მ. $1659 $56564
ოროთახიანი 10 9 902 0 $ 55.8 კვ.მ. $1562 $87152
SOLD
ოროთახიანი 10 9 903 0 $ 55.6 კვ.მ. $1559 $86671
სტუდიო 10 9 904 0 $ 32.4 კვ.მ. $1650 $53452
ოროთახიანი 10 9 905 0 $ 52.9 კვ.მ. $2140 $113210
სტუდიო 10 9 906 0 $ 32.6 კვ.მ. $2238 $72958
სტუდიო 10 9 907 0 $ 32.1 კვ.მ. $2242 $71969
ოროთახიანი 10 9 908 0 $ 53.9 კვ.მ. $2152 $116005
SOLD
ოროთახიანი 10 9 909 0 $ 52.6 კვ.მ. $2156 $113420
სტუდიო 10 9 910 0 $ 32.1 კვ.მ. $2254 $72359
SOLD
სამოთახიანი 10 9 911 0 $ 103.9 კვ.მ. $1708 $177429
SOLD
ოროთახიანი 10 9 912 0 $ 52.9 კვ.მ. $2178 $115209
SOLD
სამოთახიანი 10 9 913 0 $ 84.5 კვ.მ. $1940 $163954
სტუდიო 10 10 1001 0 $ 35 კვ.მ. $1661 $58120
ოროთახიანი 10 10 1002 0 $ 57 კვ.მ. $1538 $87682
SOLD
ოროთახიანი 10 10 1003 0 $ 56.8 კვ.მ. $1535 $87200
სტუდიო 10 10 1004 0 $ 32.2 კვ.მ. $1655 $53277
ოროთახიანი 10 10 1005 0 $ 55.9 კვ.მ. $2136 $119379
SOLD
ოროთახიანი 10 10 1006 0 $ 53.8 კვ.მ. $2113 $113705
სტუდიო 10 10 1007 0 $ 30.2 კვ.მ. $2249 $67905
ოროთახიანი 10 10 1008 0 $ 53.6 კვ.მ. $2159 $115706
SOLD
სამოთახიანი 10 10 1009 0 $ 78 კვ.მ. $2048 $159771
SOLD
სამოთახიანი 10 10 1010 0 $ 96.9 კვ.მ. $1918 $185902
SOLD
ოროთახიანი 10 10 1011 0 $ 84.4 კვ.მ. $1848 $155963
სტუდიო 10 10 1012 0 $ 35.2 კვ.მ. $2254 $79338
SOLD
სტუდიო 10 11 1101 0 $ 36.7 კვ.მ. $1665 $61119
ოროთახიანი 10 11 1102 0 $ 55.7 კვ.მ. $1568 $87356
ოროთახიანი 10 11 1103 0 $ 54.1 კვ.მ. $1590 $86010
სტუდიო 10 11 1104 0 $ 32 კვ.მ. $1659 $53100
ოროთახიანი 10 11 1105 0 $ 57.2 კვ.მ. $2107 $120539
ოროთახიანი 10 11 1106 0 $ 53.7 კვ.მ. $2123 $113986
სტუდიო 10 11 1107 0 $ 30.2 კვ.მ. $2255 $68101
ოროთახიანი 10 11 1108 0 $ 54.1 კვ.მ. $2165 $117136
SOLD
სამოთახიანი 10 11 1109 0 $ 78.5 კვ.მ. $2045 $160564
SOLD
სამოთახიანი 10 11 1110 0 $ 95.8 კვ.მ. $1939 $185793
SOLD
ოროთახიანი 10 11 1111 0 $ 78.5 კვ.მ. $1946 $152732
სტუდიო 10 11 1112 0 $ 35.4 კვ.მ. $2260 $80018
სტუდიო 10 12 1201 0 $ 34.5 კვ.მ. $1670 $57621
ოროთახიანი 10 12 1202 0 $ 56.9 კვ.მ. $1550 $88167
SOLD
ოროთახიანი 10 12 1203 0 $ 55.4 კვ.მ. $1572 $87090
SOLD
სტუდიო 10 12 1204 0 $ 32 კვ.მ. $1664 $53253
SOLD
ოროთახიანი 10 12 1205 0 $ 56 კვ.მ. $2146 $120161
ოროთახიანი 10 12 1206 0 $ 54 კვ.მ. $2121 $114514
სტუდიო 10 12 1207 0 $ 31.3 კვ.მ. $2261 $70784
SOLD
ოროთახიანი 10 12 1208 0 $ 52.8 კვ.მ. $2172 $114664
SOLD
სამოთახიანი 10 12 1209 0 $ 78.9 კვ.მ. $2044 $161297
SOLD
სამოთახიანი 10 12 1210 0 $ 108.9 კვ.მ. $1785 $194397
SOLD
ოროთახიანი 10 12 1211 0 $ 77.2 კვ.მ. $1975 $153027
SOLD
სტუდიო 10 12 1212 0 $ 37 კვ.მ. $2267 $83874
სტუდიო 10 13 1301 0 $ 35.1 კვ.მ. $1675 $58791
SOLD
ოროთახიანი 10 13 1302 0 $ 57.1 კვ.მ. $1550 $88523
ოროთახიანი 10 13 1303 0 $ 56.7 კვ.მ. $1551 $87946
სტუდიო 10 13 1304 0 $ 32.2 კვ.მ. $1669 $53741
SOLD
ოროთახიანი 10 13 1305 0 $ 55.9 კვ.მ. $2155 $120460
ოროთახიანი 10 13 1306 0 $ 53.2 კვ.მ. $2150 $114361
სტუდიო 10 13 1307 0 $ 30.2 კვ.მ. $2268 $68492
ოროთახიანი 10 13 1308 0 $ 53.6 კვ.მ. $2178 $116748
სამოთახიანი 10 13 1309 0 $ 77.7 კვ.მ. $2073 $161056
SOLD
სამოთახიანი 10 13 1310 0 $ 98.9 კვ.მ. $1909 $188826
SOLD
ოროთახიანი 10 13 1311 0 $ 85.3 კვ.მ. $1851 $157917
SOLD
სტუდიო 10 13 1312 0 $ 35.8 კვ.მ. $2273 $81386
სტუდიო 10 14 1401 0 $ 36.4 კვ.მ. $2268 $82544
ოროთახიანი 10 14 1402 0 $ 56.1 კვ.მ. $2126 $119244
ოროთახიანი 10 14 1403 0 $ 54.1 კვ.მ. $2166 $117166
სტუდიო 10 14 1404 0 $ 32 კვ.მ. $2260 $72307
SOLD
ოროთახიანი 10 14 1405 0 $ 56.9 კვ.მ. $2134 $121441
ოროთახიანი 10 14 1406 0 $ 53.9 კვ.მ. $2136 $115138
სტუდიო 10 14 1407 0 $ 30.8 კვ.მ. $2274 $70053
ოროთახიანი 10 14 1408 0 $ 53.6 კვ.მ. $2185 $117096
SOLD
სამოთახიანი 10 14 1409 0 $ 78.5 კვ.მ. $2064 $162034
SOLD
სამოთახიანი 10 14 1410 0 $ 108.8 კვ.მ. $1797 $195508
SOLD
ოროთახიანი 10 14 1411 0 $ 78.3 კვ.მ. $1966 $153961
სტუდიო 10 14 1412 0 $ 36.1 კვ.მ. $2280 $82302
SOLD
სტუდიო 10 15 1501 0 $ 34.7 კვ.მ. $2274 $78914
SOLD
ოროთახიანი 10 15 1502 0 $ 55.2 კვ.მ. $2165 $119507
ოროთახიანი 10 15 1503 0 $ 56.6 კვ.მ. $2115 $119688
სტუდიო 10 15 1504 0 $ 32.6 კვ.მ. $2266 $73874
SOLD
სტუდიო 10 15 1505 0 $ 35 კვ.მ. $2179 $76263
ოროთახიანი 10 15 1506 0 $ 58 კვ.მ. $2143 $124275
სტუდიო 10 15 1507 0 $ 59.3 კვ.მ. $2116 $125474
სტუდიო 10 15 1508 0 $ 34.4 კვ.მ. $2191 $75374
SOLD
სამოთახიანი 10 15 1509 0 $ 88.7 კვ.მ. $2036 $180603
SOLD
სამოთახიანი 10 15 1510 0 $ 102 კვ.მ. $1896 $193430
SOLD
ოროთახიანი 10 15 1511 0 $ 87.9 კვ.მ. $1851 $162710
სტუდიო 10 15 1512 0 $ 37.4 კვ.მ. $2286 $85508
SOLD
სტუდიო 10 16 1601 0 $ 34.7 კვ.მ. $2281 $79138
ოროთახიანი 10 16 1602 0 $ 56.7 კვ.მ. $2130 $120799
SOLD
ოროთახიანი 10 16 1603 0 $ 55.5 კვ.მ. $2151 $119361
სტუდიო 10 16 1604 0 $ 32 კვ.მ. $2273 $72721
სტუდიო 10 16 1605 0 $ 34.3 კვ.მ. $2279 $78180
ოროთახიანი 10 16 1606 0 $ 59.2 კვ.მ. $2118 $125395
SOLD
ოროთახიანი 10 16 1607 0 $ 57 კვ.მ. $2183 $124405
SOLD
სტუდიო 10 16 1608 0 $ 34.5 კვ.მ. $2291 $79055
სამოთახიანი 10 16 1609 0 $ 86.2 კვ.მ. $2084 $179609
SOLD
სამოთახიანი 10 16 1610 0 $ 109.7 კვ.მ. $1812 $198792
SOLD
ოროთახიანი 10 16 1611 0 $ 78.8 კვ.მ. $1998 $157405
სტუდიო 10 16 1612 0 $ 37.2 კვ.მ. $2293 $85292
SOLD
სტუდიო 10 17 1701 0 $ 35.8 კვ.მ. $2287 $81879
SOLD
ოროთახიანი 10 17 1702 0 $ 56.4 კვ.მ. $2145 $120970
ოროთახიანი 10 17 1703 0 $ 57 კვ.მ. $2117 $120652
სტუდიო 10 17 1704 0 $ 32.2 კვ.მ. $2279 $73385
SOLD
სტუდიო 10 17 1705 0 $ 35.1 კვ.მ. $2286 $80231
SOLD
ოროთახიანი 10 17 1706 0 $ 58 კვ.მ. $2155 $125013
ოროთახიანი 10 17 1707 0 $ 59.3 კვ.მ. $2128 $126218
სტუდიო 10 17 1708 0 $ 34.4 კვ.მ. $2298 $79049
SOLD
სამოთახიანი 10 17 1709 0 $ 88.7 კვ.მ. $2048 $181693
SOLD
სამოთახიანი 10 17 1710 0 $ 105.9 კვ.მ. $1860 $197017
SOLD
ოროთახიანი 10 17 1711 0 $ 87.9 კვ.მ. $1862 $163661
სტუდიო 10 17 1712 0 $ 37.4 კვ.მ. $2299 $85993
სტუდიო 10 18 1801 0 $ 34.7 კვ.მ. $2294 $79588
ოროთახიანი 10 18 1802 0 $ 56.6 კვ.მ. $2146 $121453
SOLD
ოროთახიანი 10 18 1803 0 $ 55.5 კვ.მ. $2163 $120071
SOLD
სტუდიო 10 18 1804 0 $ 32 კვ.მ. $2286 $73136
სტუდიო 10 18 1805 0 $ 34.9 კვ.მ. $2292 $80000
ოროთახიანი 10 18 1806 0 $ 59.9 კვ.მ. $2113 $126578
ოროთახიანი 10 18 1807 0 $ 57 კვ.მ. $2195 $125140
SOLD
სტუდიო 10 18 1808 0 $ 35.7 კვ.მ. $2304 $82267
SOLD
სამოთახიანი 10 18 1809 0 $ 87 კვ.მ. $2083 $181184
SOLD
სამოთახიანი 10 18 1810 0 $ 110.8 კვ.მ. $1811 $200665
SOLD
ოროთახიანი 10 18 1811 0 $ 80.2 კვ.მ. $1985 $159217
SOLD
სტუდიო 10 18 1812 0 $ 38.7 კვ.მ. $2306 $89233