სულ: 410 სახლი

გასაყიდი ფასი

საერთო ფართი

კვ.მეტრის ფასი

აპარტამენტის ტიპი

სართული

სანაპირო ზოლი

სხვა

აპარტამენტის ტიპი სახლი სართული აპარტამენტი ბაღის მ2 ბაღის ფასი აპარტამენტის ფართი აპარტამენტის მ2-ის ფასი ფასი (აპარტამენტი + ბაღი)
SOLD
სამოთახიანი 4 1 8 75 $5850 95.2 კვ.მ. $1811 $172407
SOLD
ოროთახიანი 4 1 3 67 $5450 67.1 კვ.მ. $1855 $124449
SOLD
ოროთახიანი 4 1 2 59 $5050 67.5 კვ.მ. $2051 $138460
SOLD
ოროთახიანი 4 1 7 59 $5050 82.4 კვ.მ. $2198 $181103
SOLD
ოროთახიანი 9 1 5 35 $3850 54.7 კვ.მ. $1408 $77018
SOLD
ოროთახიანი 9 1 20 35 $3850 54.7 კვ.მ. $1538 $84150
SOLD
ოროთახიანი 8 1 2 32 $3700 52.6 კვ.მ. $1855 $97556
ოროთახიანი 5 1 2 32 $3700 52.6 კვ.მ. $1855 $97556
ოროთახიანი 8 1 5 32 $3700 52.9 კვ.მ. $1855 $98112
ოროთახიანი 5 1 5 32 $3700 52.9 კვ.მ. $2198 $116266
SOLD
სტუდიო 2 1 1 10 $1500 38.6 კვ.მ. $2653 $102406
SOLD
ოროთახიანი 6 1 4 31.5 $3675 53.4 კვ.მ. $1855 $99040
SOLD
ოროთახიანი 7 1 2 31.5 $3675 53.4 კვ.მ. $1855 $99040
SOLD
ოროთახიანი 6 1 1 31.5 $3675 53.7 კვ.მ. $1514 $81325
SOLD
ოროთახიანი 7 1 5 31.5 $3675 53.7 კვ.მ. $1606 $86242
SOLD
სტუდიო 3 1 1 12 $1800 37 კვ.მ. $2653 $98161
SOLD
ოროთახიანი 2 1 2 32 $3700 64.7 კვ.მ. $2603 $168414
SOLD
ოროთახიანი 9 1 3 27 $3300 53.5 კვ.მ. $1716 $91808
SOLD
ოროთახიანი 9 1 4 27 $3300 53.5 კვ.მ. $1533 $82015
SOLD
ოროთახიანი 9 1 21 27 $3300 53.5 კვ.მ. $1802 $96399
SOLD
ოროთახიანი 9 1 22 27 $3300 53.5 კვ.მ. $2198 $117585
SOLD
ოროთახიანი 3 1 2 27 $3300 63.3 კვ.მ. $2603 $164770
SOLD
ოროთახიანი 9 1 2 25 $3100 47.5 კვ.მ. $1704 $80936
SOLD
ოროთახიანი 9 1 23 25 $3100 47.5 კვ.მ. $1483 $70442
SOLD
სტუდიო 9 1 1 25 $3100 38.6 კვ.მ. $2081 $80320
SOLD
სტუდიო 9 1 24 25 $3100 38.6 კვ.მ. $1514 $58450
SOLD
ოროთახიანი 4 1 5 25 $3100 61.1 კვ.მ. $1855 $113321
SOLD
ოროთახიანი 8 1 3 21 $2700 52.9 კვ.მ. $1670 $88341
SOLD
ოროთახიანი 5 1 3 21 $2700 52.9 კვ.მ. $1701 $89981
SOLD
ოროთახიანი 8 1 4 21 $2700 52.9 კვ.მ. $1709 $90404
SOLD
ოროთახიანი 5 1 4 21 $2700 52.9 კვ.მ. $1685 $89151
SOLD
ოროთახიანი 4 1 1 20 $2600 62.4 კვ.მ. $2051 $127999
SOLD
ოროთახიანი 6 1 2 19.5 $2550 53.6 კვ.მ. $1540 $82544
SOLD
ოროთახიანი 6 1 3 19.5 $2550 53.6 კვ.მ. $1748 $93693
SOLD
ოროთახიანი 7 1 3 19.5 $2550 53.6 კვ.მ. $1922 $103037
SOLD
ოროთახიანი 7 1 4 19.5 $2550 53.6 კვ.მ. $1700 $91120
SOLD
სტუდიო 4 1 6 19 $2500 45.3 კვ.მ. $1885 $85391
SOLD
ოროთახიანი 2 1 3 19 $2500 62.2 კვ.მ. $2603 $161907
SOLD
სტუდიო 4 1 4 18 $2400 45.3 კვ.მ. $1885 $85391
SOLD
სტუდიო 1 1 1 12 $1800 37.2 კვ.მ. $2653 $98692
SOLD
ოროთახიანი 1 1 2 18 $2400 59.4 კვ.მ. $2603 $154618
SOLD
ოროთახიანი 2 1 4 18 $2400 60.5 კვ.მ. $2603 $157482
SOLD
ოროთახიანი 2 1 5 18 $2400 62.2 კვ.მ. $2603 $161907
SOLD
ოროთახიანი 3 1 3 14 $2000 59.5 კვ.მ. $2603 $154879
SOLD
ოროთახიანი 3 1 4 15 $2100 57.4 კვ.მ. $2603 $149412
SOLD
სტუდიო 4 1 9 15 $2100 45.4 კვ.მ. $2081 $94470
SOLD
ოროთახიანი 3 1 5 16 $2200 59.5 კვ.მ. $2603 $154879
SOLD
ოროთახიანი 3 1 6 31.5 $3675 63.3 კვ.მ. $2603 $164770
SOLD
სტუდიო 3 1 7 12 $1800 37 კვ.მ. $2058 $76137
SOLD
ოროთახიანი 1 1 3 12 $1800 58.9 კვ.მ. $1960 $115445
SOLD
ოროთახიანი 1 1 4 12 $1800 56 კვ.მ. $2603 $145768
SOLD
ოროთახიანი 2 1 6 30 $3600 64.7 კვ.მ. $2603 $168414
ოროთახიანი 1 1 5 12 $1800 58.9 კვ.მ. $2603 $153317
ოროთახიანი 1 1 6 18 $2400 59.4 კვ.მ. $2603 $154618
SOLD
სტუდიო 1 1 7 12 $1800 37.2 კვ.მ. $2056 $76502
SOLD
სტუდიო 6 1 5 10 $1500 38.7 კვ.მ. $1606 $62149
SOLD
სტუდიო 7 1 1 10 $1500 38.7 კვ.მ. $2081 $80528
სტუდიო 5 1 1 10 $1500 39.8 კვ.მ. $2081 $82817
SOLD
სტუდიო 8 1 1 10 $1500 39.8 კვ.მ. $2081 $82817
SOLD
სტუდიო 2 1 7 12 $1800 38.6 კვ.მ. $2653 $102406
SOLD
სტუდიო 6 2 10 0 $0 34.3 კვ.მ. $1866 $64000
SOLD
ოროთახიანი 6 2 9 0 $0 44.1 კვ.მ. $1802 $79468
SOLD
ოროთახიანი 6 3 14 0 $0 44.1 კვ.მ. $1805 $79601
SOLD
ოროთახიანი 7 2 7 0 $0 44.1 კვ.მ. $1805 $79582
SOLD
ოროთახიანი 7 3 12 0 $0 44.1 კვ.მ. $1805 $79600
SOLD
ოროთახიანი 6 2 6 0 $0 44.4 კვ.მ. $1641 $72839
SOLD
სტუდიო 6 3 15 0 $0 34.3 კვ.მ. $1660 $56929
SOLD
სტუდიო 7 2 6 0 $0 34.3 კვ.მ. $1595 $54693
SOLD
ოროთახიანი 9 2 7 0 $0 44.3 კვ.მ. $1654 $73261
SOLD
ოროთახიანი 9 3 12 0 $0 44.3 კვ.მ. $1309 $58010
SOLD
ოროთახიანი 9 2 28 0 $0 44.3 კვ.მ. $1648 $73000
SOLD
ოროთახიანი 9 3 33 0 $0 44.4 კვ.მ. $1585 $70374
SOLD
ოროთახიანი 7 2 10 0 $0 44.4 კვ.მ. $1673 $74281
SOLD
სტუდიო 7 3 11 0 $0 34.3 კვ.მ. $1882 $64553
SOLD
სტუდიო 9 3 34 0 $0 34.6 კვ.მ. $1636 $56604
SOLD
ოროთახიანი 6 3 11 0 $0 44.4 კვ.მ. $1842 $81785
SOLD
ოროთახიანი 7 3 15 0 $0 44.4 კვ.მ. $1675 $74370
SOLD
ოროთახიანი 5 3 12 0 $0 45.7 კვ.მ. $1707 $78000
SOLD
ოროთახიანი 8 2 7 0 $0 45.7 კვ.მ. $1831 $83688
SOLD
ოროთახიანი 8 3 12 0 $0 45.7 კვ.მ. $1831 $83677
SOLD
სტუდიო 9 2 6 0 $0 34.7 კვ.მ. $1700 $59000
SOLD
სტუდიო 1 2 8 0 $0 35.4 კვ.მ. $1482 $52475
SOLD
ოროთახიანი 4 4 28 0 $0 46.4 კვ.მ. $1806 $83798
SOLD
ოროთახიანი 4 4 35 0 $0 46.4 კვ.მ. $1806 $83788
SOLD
ოროთახიანი 1 2 9 0 $0 46.9 კვ.მ. $2302 $107985
SOLD
სტუდიო 9 3 11 0 $0 34.7 კვ.მ. $1718 $59615
SOLD
ოროთახიანი 6 3 12 0 $0 46.5 კვ.მ. $1808 $84072
SOLD
ოროთახიანი 6 3 13 0 $0 46.5 კვ.მ. $1644 $76446
SOLD
ოროთახიანი 7 3 13 0 $0 46.5 კვ.მ. $1644 $76446
SOLD
ოროთახიანი 7 3 14 0 $0 46.5 კვ.მ. $1644 $76438
SOLD
ოროთახიანი 5 2 7 0 $0 45.7 კვ.მ. $1838 $84000
SOLD
სტუდიო 9 2 29 0 $0 34.7 კვ.მ. $1545 $53612
SOLD
სტუდიო 5 2 6 0 $0 35.3 კვ.მ. $1877 $66258
SOLD
ოროთახიანი 9 3 14 0 $0 46.6 კვ.მ. $1436 $66935
SOLD
ოროთახიანი 9 3 31 0 $0 46.6 კვ.მ. $1657 $77219
SOLD
ოროთახიანი 9 3 32 0 $0 46.6 კვ.მ. $1657 $77219
SOLD
სტუდიო 5 3 11 0 $0 35.3 კვ.მ. $1548 $54644
სტუდიო 8 2 6 0 $0 35.3 კვ.მ. $2504 $88399
SOLD
ოროთახიანი 9 3 13 0 $0 46.7 კვ.მ. $1440 $67264
SOLD
ოროთახიანი 6 2 7 0 $0 49 კვ.მ. $1583 $77576
SOLD
ოროთახიანი 6 2 8 0 $0 49 კვ.მ. $1742 $85358
SOLD
ოროთახიანი 7 2 8 0 $0 49 კვ.მ. $1583 $77567
SOLD
ოროთახიანი 7 2 9 0 $0 49 კვ.მ. $1536 $75249
SOLD
სტუდიო 8 3 11 0 $0 35.3 კვ.მ. $1938 $68410
SOLD
სტუდიო 2 2 8 0 $0 37.7 კვ.მ. $1700 $64106
SOLD
ოროთახიანი 9 4 18 0 $0 48.4 კვ.მ. $1767 $85500
SOLD
ოროთახიანი 9 4 36 0 $0 48.4 კვ.მ. $1775 $85910
SOLD
ოროთახიანი 2 2 9 0 $0 54.7 კვ.მ. $1812 $99116
სტუდიო 3 2 8 0 $0 35.2 კვ.მ. $2683 $94442
SOLD
ოროთახიანი 9 2 26 0 $0 49.1 კვ.მ. $1762 $86520
SOLD
ოროთახიანი 9 2 8 0 $0 49 კვ.მ. $1605 $78645
SOLD
ოროთახიანი 9 2 9 0 $0 49 კვ.მ. $1605 $78645
SOLD
ოროთახიანი 9 2 27 0 $0 49 კვ.მ. $1766 $86522
SOLD
ოროთახიანი 6 4 17 0 $0 48.8 კვ.მ. $1788 $87254
ოროთახიანი 3 2 9 0 $0 50.3 კვ.მ. $2710 $136313
SOLD
ოროთახიანი 3 2 10 0 $0 54.5 კვ.მ. $2268 $123600
SOLD
ოროთახიანი 7 4 18 0 $0 48.8 კვ.მ. $1788 $87235
SOLD
ოროთახიანი 9 2 10 0 $0 50.4 კვ.მ. $1512 $76205
SOLD
ოროთახიანი 9 3 15 0 $0 50.4 კვ.მ. $1512 $76205
SOLD
ოროთახიანი 9 2 25 0 $0 50.4 კვ.მ. $1512 $76205
SOLD
ოროთახიანი 9 3 30 0 $0 50.4 კვ.მ. $1512 $76205
SOLD
ოროთახიანი 3 2 11 0 $0 54 კვ.მ. $2213 $119491
SOLD
ოროთახიანი 1 2 10 0 $0 53.6 კვ.მ. $1585 $84976
SOLD
ოროთახიანი 5 2 8 0 $0 50.2 კვ.მ. $1673 $84000
SOLD
ოროთახიანი 5 3 13 0 $0 50.2 კვ.მ. $1624 $81524
SOLD
ოროთახიანი 1 2 11 0 $0 53 კვ.მ. $2016 $106873
SOLD
ოროთახიანი 3 2 12 0 $0 54.5 კვ.მ. $2214 $120650
ოროთახიანი 3 2 13 0 $0 50.3 კვ.მ. $2710 $136313
SOLD
ოროთახიანი 8 2 8 0 $0 50.2 კვ.მ. $1811 $90912
SOLD
ოროთახიანი 8 2 9 0 $0 50.2 კვ.მ. $1811 $90894
SOLD
ოროთახიანი 1 2 12 0 $0 53.6 კვ.მ. $2302 $123412
SOLD
ოროთახიანი 8 3 13 0 $0 50.2 კვ.მ. $1646 $82631
SOLD
ოროთახიანი 1 2 13 0 $0 46.9 კვ.მ. $2302 $107963
SOLD
ოროთახიანი 5 2 10 0 $0 46 კვ.მ. $2064 $94946
SOLD
ოროთახიანი 5 3 15 0 $0 46 კვ.მ. $1783 $82018
SOLD
სამოთახიანი 4 2 17 0 $0 83 კვ.მ. $1793 $148782
SOLD
ოროთახიანი 8 2 10 0 $0 46 კვ.მ. $2087 $96009
SOLD
ოროთახიანი 8 3 15 0 $0 46 კვ.მ. $2087 $96009
SOLD
სამოთახიანი 4 3 26 0 $0 83 კვ.მ. $1783 $148000
SOLD
ოროთახიანი 4 2 10 0 $0 54.7 კვ.მ. $1769 $96786
SOLD
სამოთახიანი 4 4 33 0 $0 84.1 კვ.მ. $1845 $155164
ოროთახიანი 9 4 38 0 $0 59.9 კვ.მ. $2346 $124790
ოროთახიანი 9 4 16 0 $0 59.8 კვ.მ. $1965 $120460
ოროთახიანი 6 4 19 0 $0 59.9 კვ.მ. $1973 $118191
ოროთახიანი 7 4 16 0 $0 60.1 კვ.მ. $2191 $121609
SOLD
ოროთახიანი 4 2 18 0 $0 54.7 კვ.მ. $1737 $95000
SOLD
ოროთახიანი 4 3 19 0 $0 54.7 კვ.მ. $1808 $98898
SOLD
ოროთახიანი 4 3 27 0 $0 54.7 კვ.მ. $1808 $98898
SOLD
ოროთახიანი 5 4 16 0 $0 61.3 კვ.მ. $1631 $99989
SOLD
ოროთახიანი 5 2 9 0 $0 50.2 კვ.მ. $2003 $100551
SOLD
ოროთახიანი 5 3 14 0 $0 50.2 კვ.მ. $1730 $86846
SOLD
ოროთახიანი 5 4 18 0 $0 50.2 კვ.მ. $1512 $75907
SOLD
ოროთახიანი 4 2 11 0 $0 57.5 კვ.მ. $1739 $100000
ოროთახიანი 8 4 16 0 $0 61.3 კვ.მ. $1965 $120460
SOLD
ოროთახიანი 8 3 14 0 $0 50.2 კვ.მ. $1843 $92537
SOLD
ოროთახიანი 8 4 18 0 $0 50.2 კვ.მ. $2031 $101956
სტუდიო 4 2 13 0 $0 40.2 კვ.მ. $2335 $93867
ოროთახიანი 4 2 14 0 $0 56.2 კვ.მ. $2300 $129260
ოროთახიანი 4 3 23 0 $0 56.2 კვ.მ. $2330 $130946
ოროთახიანი 4 2 12 0 $0 57.1 კვ.მ. $2300 $131330
ოროთახიანი 4 3 21 0 $0 57.1 კვ.მ. $2330 $133043
სტუდიო 4 3 22 0 $0 40.2 კვ.მ. $2365 $95073
SOLD
ოროთახიანი 4 3 20 0 $0 57.5 კვ.მ. $1974 $113526
SOLD
სტუდიო 1 2 14 0 $0 35.4 კვ.მ. $2153 $76216
SOLD
სტუდიო 1 3 15 0 $0 35.2 კვ.მ. $1484 $52253
SOLD
ოროთახიანი 1 3 16 0 $0 46.9 კვ.მ. $1962 $92018
ოროთახიანი 2 2 10 0 $0 57.7 კვ.მ. $2710 $156367
SOLD
ოროთახიანი 1 3 17 0 $0 50.6 კვ.მ. $1587 $80296
ოროთახიანი 4 4 32 0 $0 59.2 კვ.მ. $2360 $139712
ოროთახიანი 2 2 11 0 $0 58.4 კვ.მ. $2710 $158264
SOLD
ოროთახიანი 1 3 18 0 $0 53 კვ.მ. $2251 $119300
ოროთახიანი 2 2 12 0 $0 57.7 კვ.მ. $2710 $156367
SOLD
ოროთახიანი 1 3 19 0 $0 50.6 კვ.მ. $1937 $97998
სტუდიო 3 2 14 0 $0 35.2 კვ.მ. $2683 $94442
სტუდიო 3 3 15 0 $0 35 კვ.მ. $2713 $94955
SOLD
ოროთახიანი 3 3 16 0 $0 50.3 კვ.მ. $2298 $115600
ოროთახიანი 2 2 13 0 $0 54.7 კვ.მ. $2710 $148237
SOLD
ოროთახიანი 3 3 17 0 $0 51.9 კვ.მ. $2201 $114240
ოროთახიანი 4 4 29 0 $0 67.6 კვ.მ. $2410 $162916
SOLD
ოროთახიანი 3 3 18 0 $0 54.3 კვ.მ. $2260 $122700
SOLD
ოროთახიანი 3 3 19 0 $0 51.9 კვ.მ. $1907 $98963
SOLD
ოროთახიანი 1 3 20 0 $0 46.9 კვ.მ. $2302 $107964
SOLD
სტუდიო 1 3 21 0 $0 35.2 კვ.მ. $1826 $64258
SOLD
სამოთახიანი 1 4 22 0 $0 118.6 კვ.მ. $1669 $197943
სტუდიო 4 2 15 0 $0 40.2 კვ.მ. $2335 $93867
SOLD
ოროთახიანი 1 4 23 0 $0 55.2 კვ.მ. $2316 $127843
SOLD
ოროთახიანი 3 3 20 0 $0 50.3 კვ.მ. $2311 $116260
SOLD
სტუდიო 4 3 24 0 $0 40.2 კვ.მ. $2133 $85751
SOLD
სტუდიო 3 3 21 0 $0 35 კვ.მ. $1873 $65560
სტუდიო 2 2 14 0 $0 37.7 კვ.მ. $2683 $101149
სტუდიო 2 3 15 0 $0 37.7 კვ.მ. $2713 $102280
SOLD
ოროთახიანი 2 3 16 0 $0 54.7 კვ.მ. $2596 $142000
SOLD
ოროთახიანი 2 3 17 0 $0 55.1 კვ.მ. $2304 $126950
SOLD
სამოთახიანი 3 4 22 0 $0 116.3 კვ.მ. $1204 $140025
SOLD
ოროთახიანი 3 4 23 0 $0 55.9 კვ.მ. $1913 $106942
SOLD
ოროთახიანი 2 3 18 0 $0 58.4 კვ.მ. $2309 $134846
სტუდიო 4 4 31 0 $0 41.3 კვ.მ. $2395 $98914
SOLD
ოროთახიანი 2 3 19 0 $0 55.1 კვ.მ. $2304 $126950
SOLD
ოროთახიანი 1 4 24 0 $0 55.2 კვ.მ. $2316 $127843
SOLD
სამოთახიანი 1 4 25 0 $0 118.5 კვ.მ. $1211 $143550
SOLD
ოროთახიანი 3 4 24 0 $0 55.9 კვ.მ. $2707 $151318
SOLD
სამოთახიანი 3 4 25 0 $0 116.3 კვ.მ. $1211 $140839
ოროთახიანი 4 4 30 0 $0 74.4 კვ.მ. $2360 $175584
ოროთახიანი 2 3 20 0 $0 54.7 კვ.მ. $2710 $148237
სტუდიო 2 3 21 0 $0 37.7 კვ.მ. $2713 $102280
SOLD
სამოთახიანი 2 4 22 0 $0 128.7 კვ.მ. $1567 $201621
SOLD
ოროთახიანი 2 4 23 0 $0 60.5 კვ.მ. $2271 $137395
SOLD
სტუდიო 5 4 17 0 $0 53.2 კვ.მ. $1720 $91487
SOLD
ოროთახიანი 2 4 24 0 $0 60.5 კვ.მ. $1838 $111199
SOLD
სამოთახიანი 2 4 25 0 $0 128.6 კვ.მ. $1823 $234500
სტუდიო 9 4 17 0 $0 55.5 კვ.მ. $2346 $124790
SOLD
სამოთახიანი 9 4 19 0 $0 82.7 კვ.მ. $1162 $96131
ოროთახიანი 6 4 16 0 $0 80.3 კვ.მ. $1997 $160347
ოროთახიანი 7 4 19 0 $0 80.3 კვ.მ. $1997 $160347
ოროთახიანი 4 2 16 0 $0 70.6 კვ.მ. $2641 $186455
SOLD
ოროთახიანი 4 3 25 0 $0 70.6 კვ.მ. $1898 $133996
სტუდიო 9 4 37 0 $0 55.5 კვ.მ. $1965 $120460
სტუდიო 8 4 17 0 $0 53.2 კვ.მ. $2346 $124790
ოროთახიანი 5 4 19 0 $0 78.6 კვ.მ. $1997 $156952
ოროთახიანი 8 4 19 0 $0 78.6 კვ.მ. $2298 $180623
SOLD
სამოთახიანი 9 4 35 0 $0 82.7 კვ.მ. $1597 $143588
სტუდიო 6 4 18 0 $0 55.5 კვ.მ. $2191 $121609
SOLD
ოროთახიანი 4 4 34 0 $0 88.3 კვ.მ. $2152 $190000
SOLD
ოროთახიანი 10 4 406 0 $0 32 კვ.მ. $1634 $52273
SOLD
სტუდიო 10 4 407 0 $0 32.3 კვ.მ. $1637 $52860
SOLD
ოროთახიანი 10 4 408 0 $0 55 კვ.მ. $1552 $85341
SOLD
ოროთახიანი 10 4 409 0 $0 52.6 კვ.მ. $1573 $82740
SOLD
სამოთახიანი 10 4 411 0 $0 88.5 კვ.მ. $1385 $122577
SOLD
სტუდიო 10 4 410 0 $0 32.1 კვ.მ. $1646 $52822
SOLD
ოროთახიანი 10 4 403 0 $0 53.5 კვ.მ. $1559 $83407
SOLD
ოროთახიანი 10 4 402 0 $0 56.1 კვ.მ. $1532 $85955
SOLD
ოროთახიანი 10 4 405 0 $0 53.7 კვ.მ. $1546 $83046
SOLD
სტუდიო 10 4 404 0 $0 32.2 კვ.მ. $1626 $52342
SOLD
სტუდიო 10 4 401 0 $0 34.7 კვ.მ. $1635 $56718
SOLD
ოროთახიანი 10 4 412 0 $0 52.9 კვ.მ. $1589 $84058
SOLD
სამოთახიანი 10 4 413 0 $0 102.2 კვ.მ. $1247 $127435
SOLD
სტუდიო 10 5 501 0 $ 34.1 კვ.მ. $1639 $55901
SOLD
ოროთახიანი 10 5 502 0 $ 55.8 კვ.მ. $1543 $86085
SOLD
ოროთახიანი 10 5 503 0 $ 55.6 კვ.მ. $1540 $85607
SOLD
სტუდიო 10 5 504 0 $ 32.4 კვ.მ. $1630 $52823
SOLD
ოროთახიანი 10 5 505 0 $ 53.2 კვ.მ. $1562 $83077
SOLD
ოროთახიანი 10 5 506 0 $ 32.6 კვ.მ. $1638 $53410
SOLD
სტუდიო 10 5 507 0 $ 32.1 კვ.მ. $1641 $52687
SOLD
ოროთახიანი 10 5 508 0 $ 54.9 კვ.მ. $1558 $85557
SOLD
ოროთახიანი 10 5 509 0 $ 55.8 კვ.მ. $1552 $86577
SOLD
სტუდიო 10 5 510 0 $ 32.1 კვ.მ. $1650 $52976
SOLD
სამოთახიანი 10 5 511 0 $ 103.9 კვ.მ. $1249 $129810
SOLD
ოროთახიანი 10 5 512 0 $ 52.9 კვ.მ. $2152 $113822
SOLD
სამოთახიანი 10 5 513 0 $ 84.5 კვ.მ. $1916 $161934
SOLD
სტუდიო 10 6 601 0 $ 35 კვ.მ. $1644 $57545
SOLD
ოროთახიანი 10 6 602 0 $ 55.9 კვ.მ. $1546 $86394
SOLD
ოროთახიანი 10 6 603 0 $ 55.5 კვ.მ. $1544 $85713
SOLD
სტუდიო 10 6 604 0 $ 32.4 კვ.მ. $1635 $52978
SOLD
ოროთახიანი 10 6 605 0 $ 53.7 კვ.მ. $1556 $83556
SOLD
ოროთახიანი 10 6 606 0 $ 32 კვ.მ. $1643 $52580
SOLD
სტუდიო 10 6 607 0 $ 32.8 კვ.მ. $1646 $53993
SOLD
ოროთახიანი 10 6 608 0 $ 54.4 კვ.მ. $1573 $85592
SOLD
ოროთახიანი 10 6 609 0 $ 52.6 კვ.მ. $1583 $83245
სტუდიო 10 6 610 0 $ 32.1 კვ.მ. $1655 $53130
სამოთახიანი 10 6 611 0 $ 92.5 კვ.მ. $1854 $179745
ოროთახიანი 10 6 612 0 $ 53.8 კვ.მ. $2163 $119073
სამოთახიანი 10 6 613 0 $ 102.9 კვ.მ. $1854 $199027
SOLD
სტუდიო 10 7 701 0 $ 34.1 კვ.მ. $1649 $56229
SOLD
ოროთახიანი 10 7 702 0 $ 55.8 კვ.მ. $1552 $86612
SOLD
ოროთახიანი 10 7 703 0 $ 54.2 კვ.მ. $1573 $85279
SOLD
სტუდიო 10 7 704 0 $ 32.2 კვ.მ. $1640 $52806
SOLD
ოროთახიანი 10 7 705 0 $ 53.2 კვ.მ. $1571 $83587
SOLD
ოროთახიანი 10 7 706 0 $ 33.5 კვ.მ. $1648 $55206
SOLD
სტუდიო 10 7 707 0 $ 32.8 კვ.მ. $1651 $54151
SOLD
ოროთახიანი 10 7 708 0 $ 53.9 კვ.მ. $1584 $85400
SOLD
ოროთახიანი 10 7 709 0 $ 53.8 კვ.მ. $1587 $85403
SOLD
სტუდიო 10 7 710 0 $ 34 კვ.მ. $1660 $56438
სამოთახიანი 10 7 711 0 $ 103.9 კვ.მ. $1854 $201159
ოროთახიანი 10 7 712 0 $ 52.8 კვ.მ. $2163 $117018
სამოთახიანი 10 7 713 0 $ 88.2 კვ.მ. $1854 $169456
SOLD
სტუდიო 10 8 801 0 $ 35.6 კვ.მ. $1654 $58873
SOLD
ოროთახიანი 10 8 802 0 $ 55.8 კვ.მ. $1557 $86876
SOLD
ოროთახიანი 10 8 803 0 $ 55.6 კვ.მ. $1554 $86396
SOLD
სტუდიო 10 8 804 0 $ 32.3 კვ.მ. $1645 $53125
SOLD
ოროთახიანი 10 8 805 0 $ 53.7 კვ.მ. $1565 $84067
SOLD
ოროთახიანი 10 8 806 0 $ 32 კვ.მ. $1653 $52888
SOLD
სტუდიო 10 8 807 0 $ 32.3 კვ.მ. $1656 $53480
SOLD
ოროთახიანი 10 8 808 0 $ 56 კვ.მ. $1551 $86839
SOLD
ოროთახიანი 10 8 809 0 $ 55.8 კვ.მ. $1566 $87367
SOLD
სტუდიო 10 8 810 0 $ 32.1 კვ.მ. $1665 $53438
SOLD
სამოთახიანი 10 8 811 0 $ 89.8 კვ.მ. $1906 $183690
SOLD
ოროთახიანი 10 8 812 0 $ 53.7 კვ.მ. $2215 $121908
სამოთახიანი 10 8 813 0 $ 102.2 კვ.მ. $1906 $204651
SOLD
სტუდიო 10 9 901 0 $ 34.1 კვ.მ. $1659 $56556
SOLD
ოროთახიანი 10 9 902 0 $ 55.8 კვ.მ. $1562 $87140
SOLD
ოროთახიანი 10 9 903 0 $ 55.6 კვ.მ. $1559 $86658
SOLD
სტუდიო 10 9 904 0 $ 32.4 კვ.მ. $1650 $53445
SOLD
ოროთახიანი 10 9 905 0 $ 52.9 კვ.მ. $1585 $83847
SOLD
სტუდიო 10 9 906 0 $ 32.6 კვ.მ. $1658 $54036
SOLD
სტუდიო 10 9 907 0 $ 32.1 კვ.მ. $1661 $53303
SOLD
ოროთახიანი 10 9 908 0 $ 53.9 კვ.მ. $1594 $85917
SOLD
ოროთახიანი 10 9 909 0 $ 52.6 კვ.მ. $1597 $84003
SOLD
სტუდიო 10 9 910 0 $ 32.1 კვ.მ. $1670 $53592
სამოთახიანი 10 9 911 0 $ 103.9 კვ.მ. $1906 $207509
SOLD
ოროთახიანი 10 9 912 0 $ 52.9 კვ.მ. $2215 $119804
SOLD
სამოთახიანი 10 9 913 0 $ 84.5 კვ.მ. $1906 $169018
SOLD
სტუდიო 10 10 1001 0 $ 35 კვ.მ. $1694 $59274
SOLD
ოროთახიანი 10 10 1002 0 $ 57 კვ.მ. $1569 $89423
SOLD
ოროთახიანი 10 10 1003 0 $ 56.8 კვ.მ. $1566 $88931
SOLD
სტუდიო 10 10 1004 0 $ 32.2 კვ.მ. $1687 $54335
SOLD
ოროთახიანი 10 10 1005 0 $ 55.9 კვ.მ. $1613 $90184
SOLD
ოროთახიანი 10 10 1006 0 $ 53.8 კვ.მ. $1597 $85898
SOLD
სტუდიო 10 10 1007 0 $ 30.2 კვ.მ. $1665 $50293
SOLD
ოროთახიანი 10 10 1008 0 $ 53.6 კვ.მ. $2158 $115690
სამოთახიანი 10 10 1009 0 $ 78 კვ.მ. $2048 $159748
სამოთახიანი 10 10 1010 0 $ 96.9 კვ.მ. $1957 $189438
ოროთახიანი 10 10 1011 0 $ 84.4 კვ.მ. $2266 $126896
სტუდიო 10 10 1012 0 $ 35.2 კვ.მ. $1957 $209008
სტუდიო 10 11 1101 0 $ 36.7 კვ.მ. $1751 $64787
ოროთახიანი 10 11 1102 0 $ 55.7 კვ.მ. $1648 $95337
ოროთახიანი 10 11 1103 0 $ 54.1 კვ.მ. $1648 $93030
სტუდიო 10 11 1104 0 $ 32 კვ.მ. $1751 $59359
ოროთახიანი 10 11 1105 0 $ 57.2 კვ.მ. $1700 $96956
ოროთახიანი 10 11 1106 0 $ 53.7 კვ.მ. $1700 $99761
სტუდიო 10 11 1107 0 $ 30.2 კვ.მ. $1803 $58942
ოროთახიანი 10 11 1108 0 $ 54.1 კვ.მ. $1700 $98826
სამოთახიანი 10 11 1109 0 $ 78.5 კვ.მ. $2163 $179745
სამოთახიანი 10 11 1110 0 $ 95.8 კვ.მ. $2163 $233388
ოროთახიანი 10 11 1111 0 $ 78.5 კვ.მ. $2266 $193403
სტუდიო 10 11 1112 0 $ 35.4 კვ.მ. $1751 $66450
სტუდიო 10 12 1201 0 $ 34.5 კვ.მ. $1751 $63386
ოროთახიანი 10 12 1202 0 $ 56.9 კვ.მ. $1648 $97314
ოროთახიანი 10 12 1203 0 $ 55.4 კვ.მ. $1648 $95007
სტუდიო 10 12 1204 0 $ 32 კვ.მ. $1751 $59009
ოროთახიანი 10 12 1205 0 $ 56 კვ.მ. $1700 $94832
ოროთახიანი 10 12 1206 0 $ 54 კვ.მ. $1700 $96872
სტუდიო 10 12 1207 0 $ 31.3 კვ.მ. $1803 $59122
ოროთახიანი 10 12 1208 0 $ 52.8 კვ.მ. $1700 $95257
სამოთახიანი 10 12 1209 0 $ 78.9 კვ.მ. $2163 $179096
სამოთახიანი 10 12 1210 0 $ 108.9 კვ.მ. $2163 $251341
ოროთახიანი 10 12 1211 0 $ 77.5 კვ.მ. $2266 $179127
სტუდიო 10 12 1212 0 $ 37 კვ.მ. $1751 $65137
სტუდიო 10 13 1301 0 $ 35.1 კვ.მ. $1751 $64962
ოროთახიანი 10 13 1302 0 $ 57.1 კვ.მ. $1648 $97479
ოროთახიანი 10 13 1303 0 $ 56.7 კვ.მ. $1648 $97479
სტუდიო 10 13 1304 0 $ 32.2 კვ.მ. $1751 $59184
ოროთახიანი 10 13 1305 0 $ 55.9 კვ.მ. $1700 $95002
ოროთახიანი 10 13 1306 0 $ 53.2 კვ.მ. $1700 $95852
სტუდიო 10 13 1307 0 $ 30.2 კვ.მ. $1803 $57860
ოროთახიანი 10 13 1308 0 $ 53.6 კვ.მ. $1700 $93388
სამოთახიანი 10 13 1309 0 $ 77.7 კვ.მ. $2163 $178231
სამოთახიანი 10 13 1310 0 $ 98.9 კვ.მ. $2163 $230143
ოროთახიანი 10 13 1311 0 $ 85.3 კვ.მ. $2266 $199975
სტუდიო 10 13 1312 0 $ 35.8 კვ.მ. $1751 $67063
სტუდიო 10 14 1401 0 $ 36.4 კვ.მ. $1803 $66873
ოროთახიანი 10 14 1402 0 $ 56.1 კვ.მ. $1700 $98316
ოროთახიანი 10 14 1403 0 $ 54.1 კვ.მ. $1700 $92198
სტუდიო 10 14 1404 0 $ 32 კვ.მ. $1803 $60925
ოროთახიანი 10 14 1405 0 $ 56.9 კვ.მ. $1751 $97706
ოროთახიანი 10 14 1406 0 $ 53.9 კვ.მ. $1751 $99632
სტუდიო 10 14 1407 0 $ 30.8 კვ.მ. $1854 $59699
ოროთახიანი 10 14 1408 0 $ 53.6 კვ.მ. $1751 $97793
სამოთახიანი 10 14 1409 0 $ 78.5 კვ.მ. $2215 $184246
სამოთახიანი 10 14 1410 0 $ 108.8 კვ.მ. $2215 $248688
ოროთახიანი 10 14 1411 0 $ 78.3 კვ.მ. $2318 $190614
სტუდიო 10 14 1412 0 $ 36.1 კვ.მ. $1803 $68405
სტუდიო 10 15 1501 0 $ 34.7 კვ.მ. $1803 $65251
ოროთახიანი 10 15 1502 0 $ 55.2 კვ.მ. $1700 $97636
ოროთახიანი 10 15 1503 0 $ 56.6 კვ.მ. $1700 $100525
სტუდიო 10 15 1504 0 $ 32.6 კვ.მ. $1803 $60925
სტუდიო 10 15 1505 0 $ 35 კვ.მ. $1751 $100070
ოროთახიანი 10 15 1506 0 $ 58 კვ.მ. $1751 $99107
სტუდიო 10 15 1507 0 $ 59.3 კვ.მ. $1854 $63221
სტუდიო 10 15 1508 0 $ 34.4 კვ.მ. $1751 $96042
სამოთახიანი 10 15 1509 0 $ 88.7 კვ.მ. $2215 $188011
სამოთახიანი 10 15 1510 0 $ 102 კვ.მ. $2215 $233740
ოროთახიანი 10 15 1511 0 $ 87.9 კვ.მ. $2318 $205446
სტუდიო 10 15 1512 0 $ 37.4 კვ.მ. $1803 $67233
სტუდიო 10 16 1601 0 $ 34.7 კვ.მ. $1854 $67115
ოროთახიანი 10 16 1602 0 $ 56.7 კვ.მ. $1751 $102696
ოროთახიანი 10 16 1603 0 $ 55.5 კვ.მ. $1751 $100945
სტუდიო 10 16 1604 0 $ 32 კვ.მ. $1854 $63221
სტუდიო 10 16 1605 0 $ 34.3 კვ.მ. $1906 $72314
ოროთახიანი 10 16 1606 0 $ 59.2 კვ.მ. $1803 $111395
ოროთახიანი 10 16 1607 0 $ 57 კვ.მ. $1803 $110133
სტუდიო 10 16 1608 0 $ 34.5 კვ.მ. $1906 $71075
SOLD
სამოთახიანი 10 16 1609 0 $ 86.2 კვ.მ. $2215 $178489
SOLD
სამოთახიანი 10 16 1610 0 $ 109.7 კვ.მ. $2215 $257546
SOLD
ოროთახიანი 10 16 1611 0 $ 78.8 კვ.მ. $2369 $160026
სტუდიო 10 16 1612 0 $ 37.2 კვ.მ. $1854 $69154
სტუდიო 10 17 1701 0 $ 35.8 კვ.მ. $1957 $72409
ოროთახიანი 10 17 1702 0 $ 56.4 კვ.მ. $1854 $107254
ოროთახიანი 10 17 1703 0 $ 57 კვ.მ. $1854 $109479
სტუდიო 10 17 1704 0 $ 32.2 კვ.მ. $1957 $66244
სტუდიო 10 17 1705 0 $ 35.1 კვ.მ. $2009 $73310
ოროთახიანი 10 17 1706 0 $ 58 კვ.მ. $1906 $114806
ოროთახიანი 10 17 1707 0 $ 59.3 კვ.მ. $1906 $116236
სტუდიო 10 17 1708 0 $ 34.4 კვ.მ. $2009 $73511
SOLD
სამოთახიანი 10 17 1709 0 $ 88.7 კვ.მ. $2318 $185864
SOLD
სამოთახიანი 10 17 1710 0 $ 105.9 კვ.მ. $2318 $253071
SOLD
ოროთახიანი 10 17 1711 0 $ 87.9 კვ.მ. $2472 $223098
სტუდიო 10 17 1712 0 $ 37.4 კვ.მ. $1957 $72996
სტუდიო 10 18 1801 0 $ 34.7 კვ.მ. $1957 $70648
ოროთახიანი 10 18 1802 0 $ 56.6 კვ.მ. $1854 $108181
ოროთახიანი 10 18 1803 0 $ 55.5 კვ.მ. $1854 $106883
სტუდიო 10 18 1804 0 $ 32 კვ.მ. $1957 $66734
სტუდიო 10 18 1805 0 $ 34.9 კვ.მ. $2009 $76223
ოროთახიანი 10 18 1806 0 $ 59.9 კვ.მ. $1906 $115473
ოროთახიანი 10 18 1807 0 $ 57 კვ.მ. $1906 $115759
სტუდიო 10 18 1808 0 $ 35.7 კვ.მ. $2009 $76323
SOLD
სამოთახიანი 10 18 1809 0 $ 87 კვ.მ. $2318 $189340
SOLD
სამოთახიანი 10 18 1810 0 $ 110.8 კვ.მ. $2318 $274392
SOLD
ოროთახიანი 10 18 1811 0 $ 80.2 კვ.მ. $2472 $202828
SOLD
სტუდიო 10 18 1812 0 $ 38.7 კვ.მ. $2306 $89233