თანამონაწილეობა $
30%
95%
სესხის ოდენობა $
სესხის ვადა (თვე)
12
180
პროცენტი
9
11
გადასახდელი თვეში
$