შეიძინე შეარჩიე
1
სურვილის შემთხვევაში Dreamland Oasis Chakvi მფლობელს სთავაზობს უძრავი ქონების მართვას, რაც გულისხმობს აპარტამენის მართვის უფლების ადმინისტრაციისთბის გადმოცემას. ამ შემთხვევაში, კომპანია, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, უზრუნველყოფს აპრატამენტის, როგორც სასტუმროს ნომრის, გაქირავებასა და შესაბამისი მომსახურების გაწევას. ფასწარმოქმნას კომპანია თავად არეგულირებს სეზონური და სხვა ფაქტორების გათვალისიწნებით.
2
Dreamland Oasis Chakvi - ში შეძენილი აპარტამენტი მყიდველის საკუთრებაში არსებული „სასტუმრო ნომერია“, რომლის გაქირავებაც სურვილისამებრ არის შესაძლებელი. ამ შემთხვევაში აპარტამენტის მესაკუთრე თავად ეძებს პოტენციურ კლიენტს და აწესებს ქირის ღირებულებას.
all tamashebi unblocked games