შეიძინე შეარჩიე
მომსახურების გადასახადი მოიცავს შემდეგ სერვისებს:
კომპლექს 24 საათიან დაცვას;
საცხოვრებელი შენობების, დერეფნებისა და გარე ტერიტორიის დალაგება-დასუფთავებას;
ტერიტორიის ვიდეო მეთვალყურეობას;
საერთო სარგებლობის ზონების განათებას;
უსადენო (Wi-Fi) ინტერნეტს სრულ ტერიტორიაზე;
არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების შენახვას;
საბაზო სატელევიზიო არხებით უზრუნველყოფას;
მიმდებარე ტერიტორიითა და იქ განთავსებული ინფრასტრუქტურით სარგებლობას.
all tamashebi unblocked games