კორპუსი 10, სართული 3, ბინა №25

1 საძინებელი

ბლოკის ადგილმდებარეობა კომპლექსის ტერიტორიაზე:

ბლოკის გარე:

სართულის გეგმა:

ინტერიერი: