მთავარი
იპოთეკა
იპოთეკა

15 წლიანი იპოთეკური სესხი რეზიდენტების და არარეზიდენტებისთვი
 

 
დრიმლენდ ოაზისი, ბანკ ქართუსთან ერთად, იპოთეკური სესხის საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. მხოლოდ დრიმლენდის კლიენტებისთვის, როგორც საქართველოს, ისე უცხოეთის მოქალაქეებისთვის, შევიმუშავეთ უნიკალური პაკეტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეიძინოთ აპარტამენტები ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით და მაქსიმალური ვადით, 15 წლით.

თუ, გსურთ აიღოთ სესხი:
ვალდებული  ხართ  გადაიხადოთ  მინიმალური პირველადი  შენატანი,  რომელიც  რეზიდენტებისთვის აპარტამენტის  ღირებულების  30%,  ხოლო  არარეზიდენტებისთვის  40%-ს  შეადგენს.  ამ  შემთხვევაში აუცილებლად  დაგიმტკიცდებათ  სესხი,  რომლის  საპროცენტო  განაკვეთი  დამოკიდებული  იქნება თქვენს  მიერ  წარმოდგენილ,  შემოსავლის  დამადასტურებელ  დოკუმენტებზე  (სახელფასო შემოსავალი, იჯარა, დივიდენდი და სხვა).
შესაძლებელია სესხის აღება შემოსავლის დადასტურების გარეშეც. ამ შემთხვევაშიც, სესხი გაცემის პირობას ქათუ ბანკი განსაზღვრავს.